Disclaimer

Met Joop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit informatie op deze website. Evenmin kan Met Joop aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik, het onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site. Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site zijn samengesteld en geschreven met uiterste zorgvuldigheid. Met Joop kan echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie volledig juist is.