“Waarom?” MetJoop Management & Advies

Ik stel de Waarom-vraag die organisaties , teams en individuen uitdaagt, die je uit een status quo positie of comfort zone haalt, positief inspireert, bewust maakt  van – Waarom zijn dit de intenties van een organisatie of team? Waarom zijn dit je eigen intenties?  Anders doen denken en handelen – Waarom geloven we hierin?  Waarom geloof jij hierin?  Waarom zijn we overtuigd dat we dit doel/resultaat  willen bereiken?

“Daarom!” MetJoop  Management & Advies:  samen het proces ingaan, de dialoog aangaan om het  gewenste resultaat te behalen voor uw organisatie, het team of het individu. 

Deze “inside –out” benadering   heb  ik bij diverse contactcenters, facilitaire organisaties en gemeenten/overheden succesvol ingezet voorafgaand  aan het invullen en uitvoeren  van  “Hoe en Wat”. 

Joop De Graaff

Als managementspecialist heb ik veel ervaring in het adviseren, inrichten, optimaliseren en besturen van organisaties binnen non-profit, facilitaire en zakelijke dienstverlening, contactcenters en klantcontact-omgevingen.
Ik heb op basis van een inside-out benadering succesvolle resultaten in veranderings- en verbetermanagementtrajecten gerealiseerd.

Joop vertelt:

Mijn roots liggen in de facilitaire en contactcenterbranche waar ik ruime ervaring als leidinggevende heb opgedaan. Daarnaast heb ik
als consultant binnen diverse profit- en non-profitorganisaties gewerkt. In deze functies heb ik veel bereikt op het gebied van organisatieverandering en verbetertrajecten.

Mijn werkwijze is gericht op het leveren van een duurzaam kwalitatieve bijdrage op het gebied van interim-management, advies en coaching, met als doel daarmee toegevoegde waarde en rendement creëren voor mens en organisatie.

Joop vertelt (vervolg..)

Ik geloof in mensen in organisaties, geloof in het in beweging brengen van talent en ik geloof in de passie en creativiteit van mensen en organisaties om het beste uit zichzelf te halen. Ik ben geïnteresseerd in de beweegredenen van gedrag van mens en organisatie.
Ik luister maar blijf niet stil, ben menselijk maar ook prikkelend, ben meegaand maar ook uitdagend en mijn waarden voor samenwerking
met u zijn: vertrouwen, integriteit, positieve intentie, respect, openheid, bezieling, daad- en realisatiekracht en een gezonde dosis humor.